KOMFI

Jednoúčelové stroje a montážní linky

Výroba jednoúčelových strojů a výrobních linek patří mezi tradiční aktivity naši společnosti. Jsme flexibilní firmou s kvalitním týmem pracovníků, díky čemuž máme dlouholeté zkušenosti v oblasti vývoje, konstrukce a výroby speciálních strojů a výrobních linek. Dodáváme řešení na míru zejména výrobním firmám z oboru elektroniky a automobilového průmyslu.

Nabízíme speciální řešení dle náročných požadavků a potřeb konečných zákazníků. Při návrhu koncepce klademe velký důraz na správné rozmístění jednotlivých technologických uzlů. Vždy se soustředíme na základní požadavek všech zákazníků minimalizovat zastavěný prostor a současně
na požadavek dobrého přístupu pro seřizování a nastavování přesných mechanismů. Všechny mechanismy jsou navrhovány do kategorie
„Nepřetržité provozy“.

Při konstrukci používáme procesní analýzu FMEA, při jejíž aplikaci se provádějí experimentální a teoretické práce s cílem odhalit kritická místa a získání nových poznatků zaměřených na konečné technické provedení. V průběhu realizace jednoúčelových strojů nebo výrobních linek úzce spolupracujeme s konečným zákazníkem, kdy průběžně zapracováváme společné vize a myšlenky do konečného technického řešení.

Jednoúčelové stroje a výrobní linky jsou převážně řízeny PLC nebo PLC + PC. Jsou připraveny pro komunikaci s nadřazeným systémem řízení, které používá konečný zákazník. Stroje jsou vybaveny dálkovým připojením, které umožní rychlou diagnostiku stavu stroje nebo možnost rychlé úpravy SW bez nutnosti návštěvy našeho technika.

Montážní automaty a manipulace

Manipulační technika pro zpracování drobných výrobků různými operacemi (překládání, zakládání, upínání, rovnání, ohýbání atd.) je konstruována a vyráběna pro maximální přesnost a spolehlivost s možností použití do nepřetržitých provozů. Dle požadavku technologie volíme manipulaci pomocí otočných stolů a karuselů nebo lineární manipulátory. Pro ovládání manipulátorů používáme pneumatické válce od firmy FESTO a SMC nebo servomotory. Valivé vedení a otočné stoly nakupujeme u renovovaných firem. Montážní linky jsou konstruovány modulově. Jednotlivé moduly jsou vzájemně propojeny. V případě změny technologie nebo výrobku je možné snadno doplnit nebo odebrat celý modul.

Ruční montážní pracoviště

Dle potřeb a požadavků zákazníka navrhujeme a vyrábíme montážní pracoviště s ručním zakládáním a odebíráním výrobků. Tato speciální technologická pracoviště se používají především k montáži menších celků.

Pracoviště jsou konstruována na míru konečného zákazníka se zaměřením na jeho typ výrobku. Při změně tvaru nebo provedení výrobku je možné pracoviště snadno upravit nebo přestavět

Robotické aplikace

Pro speciální manipulaci s výrobky používáme roboty od renomovaných firem.  Jedno z použití je třídění a odkládání výrobků do více kategorií – např. do boxů, traye, blistru. Další časté použití je odebírání různě orientovaných výrobků z dopravních pásů nebo paletek. Výrobky jsou snímány optickou kamerou, která vyhodnotí polohu výrobku a navede robota do správné polohy pro odebrání a přeložení výrobku.

Potisk výrobků

Po dokončení montáže a kontrole výrobku se dle požadavku zákazníka provede značení „dobrých výrobků“. Princip značení se liší podle materiálu výrobku a podle ověřené technologie.

 
 

Co na našich zařízeních převážně využíváme?

 • Inkjetový tisk
 • Tamponový tisk
 • Laserový popis přes masku
 • Popisovací laser
 • Studený vpich.

Měření (ne)elektrických veličin

Dle zadání zákazníka je nutné provést kontrolu výrobku měřením.

Podle technologických požadavků na konkrétní výrobek se typ měření liší:

 • Měření elektrických parametrů (napětí, proud, odpor, kapacita, impedance, ESR,….)
 • Měření optických parametrů (vlnová délka, intenzita, senzitivita)
 • Měření mechanických rozměrů tvaru a roztečí (dotykové odměřování, bezdotykové měření)
 • Měření síly a momentu
 • Měření otáček a rychlosti
 • Měření hmotnosti

Pro měření elektrických parametrů jsme vyvinuli speciální čtyřbodovou kontaktní jednotku.

Pro některá speciální měření, především měření konektorů, provádíme kontrolu vysokým napětím 1000 V na průraz nebo zkrat mezi jednotlivými kontakty.

Laserové značení navařování

Dodáváme zařízení pro navařování kontaktů různého profilu na nosný pásek různé tloušťky.

Navrhneme vhodnou technologii svařování, případně tvar elektrody podle:

 • profilu a průřezu svařovaných dílů
 • typu svařovaného materiálu jednotlivých dílů

Při volbě technologie svařování spolupracujeme s renomovanými výrobci svařovacích zařízení.

Tvar a provedení elektrod pro odporová svařování navrhujeme a vyvíjíme vlastními silami.

Tvarování a ohýbání

Tvarování, ohýbání a stříhání kontaktů je technologie, se kterou máme dlouholeté zkušenosti. Konstruujeme a vyrábíme tvarovací a střihací mechanismy na míru dle konkrétních požadavků zákazníka. Při návrhu jednotlivých mechanismů provádíme kontrolní výpočty, na základě kterých volíme materiál, koncepci a provedení. Opotřebitelné díly navrhujeme jako snadno vyměnitelné s jednoznačnou a definovanou polohou montáže.

Vizuální kamerová kontrola

Podle požadavku technologie a zadání zákazníka vybavujeme zařízení a stroje „vizuální kamerovou kontrolou“.

Kamerové systémy využíváme pro:

Bezkontaktní měření :

 • měření roztečí
 • měření obvodu
 • čtení kódu
 • kontrola úplnosti sestavy
 • orientace výrobku na páse nebo desce
 • poloha výrobku

 

Inspekci výrobku :

 • povrchové vady výrobku
 • praskliny
 • detekce barev a odstínů